daně, finance, mzdy...
daně, finance, mzdy...
VÁŠ FINANČNÍ, ÚČETNÍ, DAŇOVÝ A EKONOMICKÝ PORADCE
Ceník
Ceník
KOLIK VÁS TO BUDE STÁT?

CENÍK

Veškeré ceny níže uvedené jsou jen orientační

Vedení účetnictví

Velmi malá firma, neplátce DPH (1-25 dokladů za měsíc)od 1 000,- Kč
Malá firma, plátce DPH (25 - 100 dokladů za měsíc)od 2 000,- Kč
Střední firma, plátce DPH (100 - 300 dokladů za měsíc)od 3 000,- Kč
Větší firma, plátce DPH (více než 300 dokladů za měsíc)individuální cena

Vedení daňové evidence

Velmi malá firma, neplátce DPH cca 500 - 1 000,- Kč
Malá firma, plátce DPH (méně než 25 dokladů za měsíc)od 1 000,- Kč
Střední firma, plátce DPH (50 - 100 dokladů za měsíc)od 2 000,- Kč
Větší firma, plátce DPH (více než 100 dokladů za měsíc)individuální cena

Zpracování daňových přiznání

Přiznání DPPO3 - 5 000,- Kč
Přiznání DPFO2 - 3 000,- Kč
Přiznání DPFO - společné zdanění manželů2 - 3 000,- Kč
Přiznání silniční daně1 - 2 000,- Kč
Přiznání majetkových daní1 - 2 000,- Kč

Přiznání k dani z příjmů právnických osob

Zpracování DPPO včetně roční účetní závěrky individuální cena

Zpracování mezd

Malá organizace do 25 zaměstnancůza 1 zaměstnance220,- Kč
Velká organizace nad 25 zaměstnancůza 1 zaměstnance250,- Kč

Daňové a účetní poradenství

Daňové poradenství za hodinu za hodinu 1 000,- Kč
Účetní poradenstvíza hodinu 600,- Kč

Audit

Audit společnostiindividuálně