10. 2. pondělí

– spotřební daň – splatnost daně za prosinec 2013 (mimo spotřební daň z lihu)

17. 2. pondělí

– daň z příjmů – podpis prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2014 a podpis k provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2013
– podání žádosti o provedení ročního zúčtování správci daně

20. 2. čtvrtek

– daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
– pojistné – podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za leden 2014 a splatnost zálohy na důchodové spoření

24. 2. pondělí

– spotřební daň – splatnost daně za prosinec 2013 (pouze spotřební daň z lihu)

25. 2. úterý

– spotřební daň – daňové přiznání za leden 2014
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za leden 2014 (pokud vznikl nárok)
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za leden
– souhrnné hlášení za leden
– výpis z evidence za leden
– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2014

28. 2. pátek

– daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2014
– odvod z loterií a jiných – podání přiznání k odvodu z loterií a jiných podobných her a zaplacení odvodu podobných her za odvodové období 2013

Orientační ceník

Uvedené ceny jsou orientační a jsou stanoveny individuálně na základě rozsahu požadovaných prací, množství dokladů, počtu zaměstnanců a vypočítávají se jako součet za vedení účetnictví(DE) a mzdové agendy. Po určité době může být cena přehodnocena v závislosti na rozvoji firmy.


Vedení účetnictví

Velmi malá firma, neplátce DPH(1-25 dokladů za měsíc)) od 1 000 Kč
Malá firma, plátce DPH (25-100 dokladů za měsíc) 3-4 000 Kč
Střední firma, plátce DPH (100-300 dokladů za měsíc) 4-15 000 Kč
Větší firma, plátce DPH (více než 300 dokladů za měsíc) individuální cena
* poplatek je hrazen měsíčně

Paušální sazba za vedení účetnictví zahrnuje rovněž zpracování přiznání k DPH včetně záznamní povinnosti a souvisejících výkazů (souhrnné hlášení) a přípravu, popř. účast na kontrolách daňové povinnosti ze strany finančních úřadů. Součástí účetních služeb je i daňové přiznání k silniční dani, hlášení pro Český statistický úřad a vyplňování výkazů pro úvěrová oddělení bank nebo leasingové společnosti.

Sazba neobsahuje pouze cenu za roční uzávěrku a přiznání k dani z příjmů právnických osob, které se účtují samostatně.


Vedení daňové evidence

Velmi malá firma, neplátce DPH 500-1 000 Kč
Malý rozsah, plátce DPH (méně než 50 dokladů za měsíc 1-2 000 Kč
Střední rozsah, plátce DPH (50-100 dokladů za měsíc) 2-4 000 Kč
Větší rozsah, plátce DPH (více než 100 dokladů za měsíc) individuální cena
* poplatek je hrazen měsíčně

Paušální sazba za vedení daňové evidence zahrnuje rovněž zpracování přiznání k DPH včetně záznamní povinnosti a souvisejících výkazů (souhrnné hlášení) a přípravu, popř. účast na kontrolách daňové povinnosti ze strany finančních úřadů.

Daňová evidence také obsahuje i přiznání k silniční dani a vyplňování výkazů pro úvěrová oddělení bank nebo leasingové společnosti. Sazba neobsahuje cenu za rekapitulaci příjmů a výdajů a za přiznání k dani z příjmů fyzických osob, které se účtují samostatně.


Zpracování daňových přiznání

Zpracování přiznání DPPO 3-5 000 Kč
Zpracování přiznání DPFO 2-3 000 Kč
Zpracování přiznání DPFO - společné zdanění manželů 2-3 000 Kč
Zpracování přiznání silniční daně 1 000 Kč
Zpracování přiznání majetkových daní 1-2 000 Kč

Cena zahrnuje i zpracování přehledu o příjmech a výdajích pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu. Stálým zákazníkům samostatně neúčtujeme prodloužení termínu pro podání daňového přiznání do 30.6


Přiznání k dani z příjmů právnických osob včetně roční účetní závěrky

Zpracování DPPO včetně roční účetní závěrky individuální cena

Cena pro zákazníky, kterým zpracováváme účetnictví obvykle odpovídá průměrné měsíční ceně za vedení účetnictví.

Stálým zákazníkum, se kterými spolupracujeme celý rok samostatně, neučtujeme prodloužení termínu pro podání danového přiznání do 30.6.

Daňové přiznání pro externí zákazníky zpracované na základě předloženého účetnictví se stanoví individuálně v závislosti na rozsahu účetnictví, výši obratu, náročnosti zpracování a míře rizika; cena zpravidla zahrnuje i běžné daňové poradenství a kontrolu účetnictví.


Zpracování mezd

Malá organizace do 25 zaměstnanců pro 1 zaměstnance 180-200 Kč
Velká organizace nad 25 zaměstnanců pro 1 zaměstnance 200-220 Kč
* poplatek je hrazen měsíčně

Cena zahrnuje přihlášení pracovníka do evidence OSSZ a ZP a roční zúčtování záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti nebo vypracování potvrzení o zdanitelných příjmech pro každého pracovníka.

V ceně je rovněž zohledněna příprava podkladů pro kontroly sociálního a zdravotního pojištění i kontroly mzdové evidence včetně účasti našich pracovníků na těchto kontrolách.


Daňové a účetní poradenství

Cena za 1 hodinu daňového poradenství 1000 Kč
Cena za 1 hodinu účetního poradenství 600 Kč

Daňovým a účetním poradenstvím rozumíme řešení skutečných "specialit". Započítáváme pouze produktivní hodiny; neúčtujeme čas na přípravu, cesty po Brně, sekretářky, poštovné, náklady na telefon, kopírování atd.


Audit

Audit společnosti individuální cena

Cena auditu je individuální a stanoví se na základě osobního jednání a požadavků zákazníka.