10. 2. pondělí

– spotřební daň – splatnost daně za prosinec 2013 (mimo spotřební daň z lihu)

17. 2. pondělí

– daň z příjmů – podpis prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2014 a podpis k provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2013
– podání žádosti o provedení ročního zúčtování správci daně

20. 2. čtvrtek

– daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
– pojistné – podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za leden 2014 a splatnost zálohy na důchodové spoření

24. 2. pondělí

– spotřební daň – splatnost daně za prosinec 2013 (pouze spotřební daň z lihu)

25. 2. úterý

– spotřební daň – daňové přiznání za leden 2014
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za leden 2014 (pokud vznikl nárok)
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za leden
– souhrnné hlášení za leden
– výpis z evidence za leden
– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2014

28. 2. pátek

– daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2014
– odvod z loterií a jiných – podání přiznání k odvodu z loterií a jiných podobných her a zaplacení odvodu podobných her za odvodové období 2013

Stručně o společnosti

Vítám Vás na stránkách firmy Ing. Vítězslav Král a spol., s.r.o. Společnost rodinného typu vznikla začátkem roku 1995 a má šest stálých zaměstnanců. Klíčovou osobou zajišťující činnosti, které jsou uvedeny na těchto stránkách, je Ing. Vítězslav Král - asistent auditora, daňový poradce zapsaný v Komoře daňových poradců ČR pod evidenčním číslem 1891. Rozsah činnosti je opravdu široký - počínaje zpracováním účetních dokladů, přes ekonomické a daňové poradenství až po audity společností. Nabídka takových služeb je možná pouze osobním a dynamickým přístupem ke klientovi. V poslední době se nám velmi osvědčil systém telefonních, nebo nárazových osobních konzultací. Na tuto službu upozorňuji zejména proto, že naše společnost sídlí v Židenicích. Tím se, myslím, nabízí fráze: "sousedská spolupráce" - mám zde však v dobrém na mysli zejména oboustranné úspory času a nákladů při případné spolupráci.

Dovolte mi tedy, abych služby naší společnosti nabídl i Vám. Jedná se zejména o:

Nabízené služby jsou opravdu široké a do několika řádků se nedají všechny popsat.
Pokud by Vaše společnost měla zájem o další informace nebo o přímé řešení konkrétních problémů, kontaktujte nás prosím na adrese naší kanceláře.